Polityka firmy

ZINTEGROWANA POLITYKA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Ta zasada dotyczy tylko produktów kosmetycznych

W AVIDAN PROPERTIES SL zajmujemy się projektowaniem, produkcją, pakowaniem i dystrybucją produktów kosmetycznych z prawnie dozwolonymi pochodnymi kannabinoidów.

Pragniemy przestrzegać norm i zobowiązań wobec klientów, społeczeństwa, pracowników, dostawców i współpracowników, dlatego wierzymy w ciągłe doskonalenie i bycie o krok przed ich potrzebami i oczekiwaniami.

Zarządzanie jakością i praca zgodnie z przepisami Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP), z poszanowaniem środowiska, bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników, to fundamentalne filary rozwoju naszej organizacji.

Kolejnym naszym filarem są nasi pracownicy, którym przez cały czas zapewnia się środowisko pracy, które ułatwia ich motywację, zaangażowanie, kompetencje, a także bezpieczne i zdrowe warunki pracy, co jest ważne, ponieważ cały personel jest zaangażowany w tę zintegrowaną politykę i osiąganie cel przestrzegania uzgodnionych zobowiązań

Relacje naszej firmy z naszymi pracownikami, dostawcami i klientami będą uczciwe, obiektywne i proste, zawsze uznając godność osoby jako członka zespołu.

Aby osiągnąć najwyższy poziom jakości naszych produktów i usług oraz zapewnić ich realizację w sposób bezpieczny i w warunkach bezpieczeństwa dla konsumenta, AVIDAN PROPERTIES postawił sobie za cel spełnienie wymagań określonych w normach ISO 9001 i ISO 22716 oraz podejmować działania na rzecz ciągłego doskonalenia.

Przyszłość naszej organizacji i to, co doprowadzi nas do zapewnienia ciągłości, zależy od naszej odpowiedzi na potrzeby klientów. Tylko w ten sposób wzmocnimy stabilne i trwałe relacje z obecnymi klientami oraz pozyskamy nowych.

Dyrekcja zapewni Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania wszystkie precyzyjne, udokumentowane narzędzia w celu zapewnienia zrozumienia, opracowania i dalszego obowiązywania Polityki na wszystkich poziomach organizacji, dla których będzie ona corocznie weryfikowana, a także organizacji w odniesieniu do ZSZ w celu zapewnienia ciągłego doskonalenia.

Niniejsza Polityka zostanie udostępniona społeczeństwu i zainteresowanym stronom, do ich informacji i wiedzy.

Adam Avidan, Prezes Zarządu

Diego Ramos, Dyrektor Generalny

14 czerwca 2021 r.